Cursus Defensie voor Ingenieurs

Foto: Beeld bij Defensie

Alleen militairen worden opgeleid in defensietechnologie. Alle overige ingenieurs die in de defensiesector actief willen zijn, moeten zich zelfstandig inwerken in de bijzondere aspecten en het complexe netwerk. Denk daarbij aan politieke controle, geheimhouding en ethische dilemma’s. Voor wie er de weg niet kent, is dat een moeizame en vaak langdurige klus.

In zes theoriedagen en acht technische dagen een totaaloverzicht en netwerk

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs afdeling Defensie & Veiligheid (KIVI DV) organiseert deze cursus om jonge ingenieurs snel wegwijs te maken in de bijzondere aspecten van defensietechnologie en het werken in de sector. De onderwerpen variëren van zeer geavanceerde technologie, de inrichting en rol van de verschillende organisaties en politieke controle tot de aankoop van materieel, innovatie en logistieke aspecten. Tevens komt Defensie in relatie tot de industrie, Europa en de wereld aan bod. De cursus beperkt zich tot slot niet tot objectieve feiten en regels, maar behandelt tevens de voor defensie zo belangrijke onderwerpen als veiligheid en ethiek. Tevens komen verschillen van inzicht binnen de sector aan de orde. Daarbij is ruimte voor debat en discussie.

Actueel

We starten in juni met factureren van de cursus en het daaraan gekoppelde lidmaatschap. Dat laatste alleen voor niet-leden. Je bent dan van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 KIVI lid in combinatie met de cursus.

Algemene informatie en links

KIVI DV organiseert de introductiecursus 'Defensie voor Ingenieurs' zo mogelijk ieder jaar. De cursus is bedoeld voor jonge afgestudeerde WO- en HBO-ingenieurs die een eerste baan in de defensiesector hebben of ambiëren en meer willen weten over de regels, gewoonten, organisaties, mensen en techniek in de defensiesector.

Het eerste deel van de cursus beslaat zes theoriedagen. Eén dag per week.
Het tweede deel van de cursus bestaat uit ongeveer acht werkbezoeken aan een kennisinstituut, bedrijf of een onderdeel van Defensie. Eén dag per maand.

De kosten bedragen € 500,- excl. 21% BTW per deelnemer.
Voor niet-leden komt daar een jaar KIVI lidmaatschap bij.

Lees verder de: Cursusvoorwaarden
en de Algemene voorwaarden van KIVI

Vragen? E-mail cursus@kividv.nl

Praktische cursus informatie

Deelnemerspagina 2021 (vanaf september beschikbaar)

Deelnemerspagina 2019 (inloggen noodzakelijk)

LinkedIn groep voor deelnemers, docenten en gastsprekers

Routebeschrijvingen auto en OVHoofdlijnen programma 2021/2022

Theoriedagen (1x per week sep - nov 2021)
Data, locaties en details, zie Programma

  1. Wat is Defensie?

  2. Defensie in de praktijk

  3. Kennisinstituten

  4. Defensie Materieel

  5. Defensie-industrie

  6. Jouw rol in de defensiesector


Werkbezoeken
(1x per maand nov 2021 - juni 2022)
Data, locaties en details, zie Programma

Luchtmacht, Woensdrecht
NLR, Marknesse
MARIN, Wageningen
Thales Nederland, Hengelo
Damen-Schelde, Vlissingen
Landmacht
Kooy symposium
MINDbase (DMO innovatiecentrum)
Marine, Den Helder

Organisatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) (Word lid)

Mede-organisatoren

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
TNO Defensie en Veiligheid
Kon. Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)
Thales Nederland